Giải bài 17 Trang 26 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 17 Trang 26 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Ôn tập chương I: Mệnh đề – Tập hợp.

Đề bài 17 Trang 26 SGK Toán Đại số lớp 10:

Chọn phương án đúng trong các bài tập sau:

Biết P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Ta có:

(A) P là điều kiện cần để có Q;        (B) P là điều kiện đủ để có Q;

(C) Q là điều kiện cần và đủ để có P;        (D) Q là điều kiện đủ để có P.

Lời giải câu 17 Trang 26 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 17 Trang 26 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)