Giải bài 17 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 17 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 30: Ôn tập.

Đề bài 17 Trang 116 SGK Công nghệ 12:

Hãy nêu đặc điểm, yêu cầu của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.

Lời giải câu 17 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12:

* Đặc điểm:

– Tải phân bố thường tập trung.

– Dùng một máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp 380/220 V.

– Mạng chiếu sáng cũng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.

* Yêu cầu:

– Đảm bảo chất lượng điện năng.

– Đảm bảo tính kinh tế.

– Đảm bảo an toàn.

(BAIVIET.COM)