Giải bài 17 Trang 109 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 17 Trang 109 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

Đề bài 17 Trang 109 SGK Toán 9 – Tập 1:

Điền vào các chỗ trống (…) trong bảng sau (R là bán kính của đường tròn, d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng):

RdVị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
5cm3cm
6cmTiếp xúc nhau…
4cm7cm

Lời giải câu 17 Trang 109 SGK Toán 9 – Tập 1:

Từ hệ thức giữa d và R ta có bảng:

RdVị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
5cm3cmCắt nhau (d < R)
6cm6cmTiếp xúc nhau (d = R)
4cm7cmKhông giao nhau (d > R)

(BAIVIET.COM)