Giải bài 17 Trang 109 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 17 Trang 109 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm.

Đề bài 17 Trang 109 SGK Toán 6 – Tập 1:

Lấy bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào?

Lời giải câu 17 Trang 109 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 17 Trang 109 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)