Giải bài 162 Trang 63 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 162 Trang 63 SGK toán 6 – Tập 1, phần bài tập bài Ôn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên.

Đề bài 162 Trang 63 SGK Toán 6 – Tập 1:

Để tìm số tự nhiên x biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia cho 8 thì được 12, ta có thể viết (x – 3) : 8 = 12 rồi tìm x, ta được x = 99.

Bằng cách làm trên, hãy tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8 sau đó chia cho 4 thì được 7.

Lời giải câu 162 Trang 63 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 162 Trang 63 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)