Giải bài 16 Trang 51 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 16 Trang 51 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0).

Đề bài 16 Trang 51 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = x và y = 2x + 2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Gọi A là giao điểm của hai đồ thị nói trên, tìm tọa độ điểm A.

c) Vẽ qua điểm B(0; 2) một đường thẳng song song với trục Ox, cắt đường thẳng y = x tại điểm C. Tìm tọa độ điểm C rồi tính diện tích tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet)

Lời giải câu 16 Trang 51 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 16 trang 51 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)