Giải bài 16 Trang 43 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 16 Trang 43 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.

Đề bài 16 Trang 43 SGK Toán 8 – Tập 1:

Qui đồng mẫu thức các phân thức sau(có thể áp dụng qui tắc đổi dấu với các phân thức để tìm mẫu thức chung thuận tiện hơn):

Giai bai 16 Trang 43 SGK Toan 8 – Tap 1 - De bai

Lời giải câu 16 Trang 43 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 16 Trang 43 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)