Giải bài 16 Trang 148 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải bài 16 Trang 148 SGK toán Giải tích lớp 12, phần bài tập Ôn tập cuối năm: Toán 12 – Phần giải tích.

Đề bài 16 Trang 148 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Trên mặt phẳng tọa độ, hãy tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn từng bất đẳng thức:

a) |z| < 2 ;

b) |z – i| ≤ 1 ;

c) |z – 1 – i| < 1.

Lời giải câu 16 Trang 148 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Giai bai 16 Trang 148 SGK Toan Giai tich lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)