Giải bài 16 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 16 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 30: Ôn tập.

Đề bài 16 Trang 116 SGK Công nghệ 12:

Tại sao khi được cấp điện ba pha, động cơ không đồng bộ ba pha quay được?

Lời giải câu 16 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12:

Vì khi mắc động cơ vào mạng điện xoay chiều, từ trường quay do stato gây ra làm cho rôto quay trên trục. Chuyển động quay của rôto được trục máy truyền ra ngoài và được sử dụng để vận hành các máy công cụ hoặc các cơ cấu chuyển động khác.

(BAIVIET.COM)