Giải bài 16 Trang 109 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 16 Trang 109 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm.

Đề bài 16 Trang 109 SGK Toán 6 – Tập 1:

a) Tại sao không nói “Hai điểm thẳng hàng”?

b) Cho ba điểm A, B, C trên trang giấy và một thước thẳng (không chia khoảng). Phải kiểm tra như thế nào để biết được ba điểm đó có thẳng hàng hay không?

Lời giải câu 16 Trang 109 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 16 Trang 109 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)