Giải bài 16 Trang 106 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 16 Trang 106 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

Đề bài 16 Trang 106 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên trong đường tròn. Vẽ dây BC vuông góc với OA tại A. Vẽ dây EF bất kì đi qua A và không vuông góc với OA. Hãy so sánh độ dài hai dây BC và EF.

Lời giải câu 16 Trang 106 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 16 trang 106 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)