Giải bài 158 Trang 60 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 158 Trang 60 SGK toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 18: Bội chung nhỏ nhất.

Đề bài 158 Trang 60 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 158 Trang 60 SGK Toan 6 – Tap 1 - De bai

Lời giải câu 158 Trang 60 SGK Toán 6 – Tập 1:

Vì hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau nên:

(Số cây) = (Số công nhân đội I) . 8

(Số cây) = (Số công nhân đội II) . 9

Do đó số cây là BC(8, 9).

– Ta đi tìm BC(8, 9) thông qua BCNN(8, 9).

Ta có: 8 = 2³ ; 9 = 3²

Chọn thừa số nguyên tố chung, riêng: đó là 2, 3

Số mũ lớn nhất của 2 là 3, của 3 là 2.

=> BCNN(8, 9) = 2³.3² = 72

Suy ra: BC(8, 9 ) = {0, 72, 144, 216, 288,…}

Vì số cây trong khoảng từ 100 đến 200 (tức là 100 < số cây < 200) nên số cây mỗi đội phải trồng là 144 cây.

(BAIVIET.COM)