Giải bài 154 Trang 59 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 154 Trang 59 SGK toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 18: Bội chung nhỏ nhất.

Đề bài 154 Trang 59 SGK Toán 6 – Tập 1:

Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.

Lời giải câu 154 Trang 59 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 154 Trang 59 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)