Giải bài 151 Trang 59 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 151 Trang 59 SGK toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 18: Bội chung nhỏ nhất.

Đề bài 151 Trang 59 SGK Toán 6 – Tập 1:

Hãy tính nhẩm BCNN của các số sau bằng cách nhân số lớn nhất lần lượt với 1, 2, 3,… cho đến khi được kết quả là một số chia hết cho các số còn lại :

a) 30 và 150 ;     b) 40, 28, 140 ;     c) 100, 120, 200.

Lời giải câu 151 Trang 59 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 151 Trang 59 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)