Giải bài 15 Trang 77 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 15 Trang 77 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Đề bài 15 Trang 77 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết cosB = 0,8, hãy tính các tỉ số lượng giác của góc C.

Gợi ý: Sử dụng bài tập 14.

Lời giải câu 15 Trang 77 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 15 trang 77 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)