Giải bài 15 Trang 75 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 15 Trang 75 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 3 – Hình thang cân.

Đề bài 15 Trang 75 SGK Toán 8 – Tập 1:

Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy theo thứ tự các điểm D, E sao cho AD = AE

a) Chứng minh rằng BDEC là hình thang cân.

b) Tính các góc của hình thang cân đó, biết rằng góc A = 50º.

Lời giải câu 15 Trang 75 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 15 Trang 75 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)