Giải bài 15 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 15 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 15 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8:

Phát biểu định luật về công.

Lời giải câu 15 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8:

– Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công.

– Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

(BAIVIET.COM)