Giải bài 15 Trang 25 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 15 Trang 25 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Ôn tập chương I: Mệnh đề – Tập hợp.

Đề bài 15 Trang 25 SGK Toán Đại số lớp 10:

Những quan hệ nào trong các quan hệ sau đây là đúng?

a) A ⊂ A ∪ B;

b) A ⊂ A ∩ B;

c) A ∩ B ⊂ A ∪ B;

d) A ∪ B ⊂ B;

e) A ∩ B ⊂ A.

Lời giải câu 15 Trang 25 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 15 Trang 25 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)