Giải bài 15 Trang 119 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 15 Trang 119 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 2: Diện tích hình chữ nhật.

Đề bài 15 Trang 119 SGK Toán 8 – Tập 1:

Đố. Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 3cm.

a) Hãy vẽ một hình chữ nhật có diện tích nhỏ hơn nhưng có chu vi lớn hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình như vậy?

b) Hãy vẽ hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình vuông như vậy? So sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình vuông có cùng chu vi vừa vẽ. Tại sao trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích lớn nhất?

Lời giải câu 15 Trang 119 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 15 Trang 119 SGK Toan 8 – Tap 1 – Loi giai - Hinh 1

Giai bai 15 Trang 119 SGK Toan 8 – Tap 1 – Loi giai - Hinh 2

(BAIVIET.COM)