Giải bài 15 Trang 106 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 15 Trang 106 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

Đề bài 15 Trang 106 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho hình 70 trong đó hai đường tròn cùng có tâm là O. Cho biết AB > CD.

Hãy so sánh các độ dài:

a) OH và OK

b) ME và MF

c) MH và MK.

giai bai 15 trang 106 sgk toan lop 9 - tap 1 - de bai

Lời giải câu 15 Trang 106 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 15 trang 106 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)