Giải bài 143 Trang 56 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 143 Trang 56 SGK toán 6 – tập 1, phần bài tập Bài 17: Ước chung lớn nhất.

Đề bài 143 Trang 56 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 420 ⋮ a và 700 ⋮ a.

Lời giải câu 143 Trang 56 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 143 Trang 56 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)