Giải bài 14 Trang 77 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 14 Trang 77 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Đề bài 14 Trang 77 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 14 trang 77 sgk toan lop 9 - tap 1 - de bai

Lời giải câu 14 Trang 77 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 14 trang 77 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai 1

giai bai 14 trang 77 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai 2

(BAIVIET.COM)