Giải bài 14 Trang 43 SGK Toán lớp 9 – Tập 2

Giải bài 14 Trang 43 SGK Toán 9 – Tập 2, phần bài tập Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn.

Đề bài 14 Trang 43 SGK Toán 9 – Tập 2:

Hãy giải phương trình : 2x² + 5x + 2 = 0 theo các bước như ví dụ 3 trong bài học.

Lời giải câu 14 Trang 43 SGK Toán 9 – Tập 2:

Giai bai 14 Trang 43 SGK Toan lop 9 - Tap 2 - Loi giai

(BAIVIET.COM)