Giải bài 14 Trang 148 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải bài 14 Trang 148 SGK toán Giải tích lớp 12, phần bài tập Ôn tập cuối năm: Toán 12 – Phần giải tích.

Đề bài 14 Trang 148 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Tìm thể tích vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2x² và y = x³ xung quanh trục Ox.

Lời giải câu 14 Trang 148 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Giai bai 14 Trang 148 SGK Toan Giai tich lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)