Giải bài 14 Trang 119 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 14 Trang 119 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 2: Diện tích hình chữ nhật.

Đề bài 14 Trang 119 SGK Toán 8 – Tập 1:

Một đám đất hình chữ nhật dài 700m, rộng 400m. Hãy tính diện tích đám đất đó theo đơn vị m², km², a, ha.

Lời giải câu 14 Trang 119 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 14 Trang 119 SGK Toan 8 – Tap 1 – Loi giai

(BAIVIET.COM)