Giải bài 136 Trang 53 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 136 Trang 53 SGK toán 6 – tập 1, phần bài tập Bài 16: Ước chung và bội chung.

Đề bài 136 Trang 53 SGK Toán 6 – Tập 1:

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6.

Viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 9.

Gọi M là giao của hai tập hợp A và B.

a) Viết các phần tử của tập hợp M.

b) Dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa tập hợp M với mỗi tập hợp A và B.

Lời giải câu 136 Trang 53 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 136 Trang 53 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)