Giải bài 133 Trang 51 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 133 Trang 51 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Đề bài 133 Trang 51 SGK Toán 6 – Tập 1:

a) Phân tích số 111 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 111.

b) Thay dấu * bởi chữ số thích hợp:

Giải bài 133 Trang 51 SGK Toán 6 – Tập 1 - Đề bài

Lời giải câu 133 Trang 51 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 133 Trang 51 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)