Giải bài 132 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 132 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Đề bài 132 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tâm có 28 viên bi. Tâm muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Hỏi Tâm có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi? (kể cả trường hợp xếp vào một túi)

Lời giải câu 132 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 132 Trang 50 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)