Giải bài 131 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 131 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Đề bài 131 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1:

a) Tích của hai số tự nhiên bằng 42. Tìm mỗi số.

b) Tích của hai số tự nhiên a và b bằng 30. Tìm a và b biết rằng a < b.

Lời giải câu 131 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 131 Trang 50 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)