Giải bài 130 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 130 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Đề bài 130 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1:

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số:

51; 75; 42; 30

Lời giải câu 130 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 130 Trang 50 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)