Giải bài 13 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 13 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 13 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

Trong khoa học thì thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp nào ?

Lời giải câu 13 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

Trong khoa học thì thuật ngữ “công cơ học” chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng lên vật làm vật chuyển dời.

BAIVIET.COM