Giải bài 13 Trang 131 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải bài 13 Trang 131 SGK toán 8 – tập 2, phần bài tập Ôn tập cuối năm – Phần đại số.

Đề bài 13 Trang 131 SGK Toán 8 – Tập 2:

Một xí nghiệp dự định sản xuất 1500 sản phẩm trong 30 ngày. Nhưng nhờ tổ chức lao động hợp lý nên thực tế đã sản xuất mỗi ngày vượt 15 sản phẩm. Do đó xí nghiệp đã sản xuất không những vượt mức dự định 255 sản phẩm mà còn hoàn thành trước thời hạn. Hỏi thực tế xí nghiệp đã rút ngắn được bào nhiêu ngày?

Lời giải câu 13 Trang 131 SGK Toán 8 – Tập 2:

Giai bai 13 Trang 131 SGK Toan 8 – Tap 2 - Loi giai

(BAIVIET.COM)