Giải bài 13 Trang 107 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 13 Trang 107 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 2: Ba điểm thẳng hàng.

Đề bài 13 Trang 107 SGK Toán 6 – Tập 1:

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm N không nằm giữa hai điểm A và B (ba điểm N, A, B thẳng hàng).

b) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N; điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Lời giải câu 13 Trang 107 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 13 Trang 107 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)