Giải bài 13 Trang 106 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 13 Trang 106 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

Đề bài 13 Trang 106 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho đường tròn (O) có các dây AB và CD bằng nhau, các tia AB và CD cắt nhau tại điểm E nằm bên ngoài đường tròn. Gọi H và K theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng:

a) EH = EK

b) EA = EC.

Lời giải câu 13 Trang 106 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 13 trang 106 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai 1

giai bai 13 trang 106 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai 2

(BAIVIET.COM)