Giải bài 13 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 13 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8, phần câu hỏi Ôn tập Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 13 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8:

Viết công thức tính hiệu suất của động cơ nhiệt.

Lời giải câu 13 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai 13 Trang 102 SGK Vat ly lop 8 - Loi giai

(BAIVIET.COM)