Giải bài 127 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 127 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Đề bài 127 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1:

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết các số sau chia hết cho các số nguyên tố nào?

a) 225 ; b) 1800 ; c) 1050 ; d) 3060

Lời giải câu 127 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 127 Trang 50 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)