Giải bài 126 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 126 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Đề bài 126 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1:

An phân tích các số 120; 306; 567 ra thừa số nguyên tố như sau:

120 = 2.3.4.5;

306 = 2.3.51;

567 = 9².7

An làm như trên có đúng không? Hãy sửa lại trong trường hợp An làm không đúng?

Lời giải câu 126 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 126 Trang 50 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)