Giải bài 125 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 125 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Đề bài 125 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1:

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a) 60 ; b) 84 ; c) 285

d) 1035 ; e) 400 ; g) 1000000

Lời giải câu 125 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 125 Trang 50 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)