Giải bài 121 Trang 47 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 121 Trang 47 SGK toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Đề bài 121 Trang 47 SGK Toán 6 – Tập 1:

a) Tìm số tự nhiên k để 3 . k là số nguyên tố.

b) Tìm số tự nhiên k để 7 . k là số nguyên tố.

Lời giải câu 121 Trang 47 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 121 Trang 47 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)