Giải bài 12 Trang 8 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 12 Trang 8 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 2: Nhân đa thức với đa thức.

Đề bài 12 Trang 8 SGK Toán 8 – Tập 1:

Tính giá trị của biểu thức (x² – 5)(x + 3) + (x + 4)(x – x²) trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 0 ;    b) x = 15 ;    c) x = -15 ;    d) x = 0,15.

Lời giải câu 12 Trang 8 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 12 Trang 8 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)