Giải bài 12 Trang 73 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 12 Trang 73 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.

Đề bài 12 Trang 73 SGK Toán 6 – Tập 1:

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thự tự tăng dần:

2, -17, 5, 1, -2, 0.

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

-101, 15, 0, 7, -8, 2001.

Lời giải câu 12 Trang 73 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 12 Trang 73 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)