Giải bài 12 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 12 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6, phần câu hỏi Ôn tập Bài 17: Tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 12 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy nêu tên ba loại máy cơ đơn giản mà em đã học.

Lời giải câu 12 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Ba loại máy cơ đơn giản đã học là :

  • Ròng rọc.
  • Đòn bẩy.
  • Mặt phẳng nghiêng.

(BAIVIET.COM)