Giải bài 12 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 12 Trang 50 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Ôn tập chương II: Hàm số bậc nhất và bậc hai.

Đề bài 12 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10:

Xác định a, b, c biết parabol y = ax² + bx + c

a) Đi qua ba điểm A(0 ; -1), B(1 ; -1), C(-1 ; 1);

b) Có đỉnh I(1 ; 4) và đi qua điểm D(3 ; 0).

Lời giải câu 12 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 12 Trang 50 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)