Giải bài 12 Trang 107 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 12 Trang 107 SGK Toán 6 – Tập 1. phần bài tập Bài 2: Ba điểm thẳng hàng.

Đề bài 12 Trang 107 SGK Toán 6 – Tập 1:

Xem hình 13 và gọi tên các điểm:

a) Nằm giữa hai điểm M và P.

b) Không nằm giữa hai điểm N và Q.

c) Nằm giữa hai điểm M và Q.

Giai bai 12 Trang 107 SGK Toan 6 – Tap 1 - De bai

Lời giải câu 12 Trang 107 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 12 Trang 107 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)