Giải bài 12 Trang 106 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 12 Trang 106 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

Đề bài 12 Trang 106 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho đường tròn tâm O bán kính 5cm, dây AB bằng 8cm.

a) Tính khoảng cách từ tâm O đến dây AB.

b) Gọi I là điểm thuộc dây AB sao cho AI = 1cm. Kẻ dây CD đi qua I và vuông góc với AB. Chứng minh rằng CD = AB.

Lời giải câu 12 Trang 106 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 12 trang 106 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)