Giải bài 12 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 12 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8, phần câu hỏi Ôn tập Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 12 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8:

Tìm một ví dụ cho mỗi hiện tượng sau đây :

– Truyền cơ năng từ vật này sang vật khác.

– Truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác.

– Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.

– Nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng.

Lời giải câu 12 Trang 102 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai 12 Trang 102 SGK Vat ly lop 8 - Loi giai

(BAIVIET.COM)