Giải bài 119 Trang 100 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 119 Trang 100 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương II: Số nguyên.

Đề bài 119 Trang 100 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tính bằng hai cách:

a) 15 . 12 – 3 . 5 . 10;

b) 45 – 9 . (13 + 5);

c) 29 . (19 – 13) – 19 . (29 – 13).

Lời giải câu 119 Trang 100 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 119 Trang 100 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)