Giải bài 118 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 118 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương II: Số nguyên.

Đề bài 118 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tìm số nguyên x, biết :

a) 2x – 35 = 15 ;        b) 3x + 17 = 2 ;        c) | x – 1 | = 0.

Lời giải câu 118 Trang 99 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 118 Trang 99 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)