Giải bài 118 Trang 47 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 118 Trang 47 SGK toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Đề bài 118 Trang 47 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số?

a) 3 . 4 . 5 + 6 . 7 ;         b) 7 . 9 .11 . 13 – 2 . 3 . 4 . 7 ;

c) 3 . 5 . 7 + 11 . 13 . 17 ;         d) 16 354 + 67 541.

Lời giải câu 118 Trang 47 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 118 Trang 47 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)