Giải bài 117 Trang 47 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 117 Trang 47 SGK toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Đề bài 117 Trang 47 SGK Toán 6 – Tập 1:

Dùng bảng nguyên tố ở cuối sách tìm các số nguyên tố trong các số sau:

117; 131; 313; 469; 647.

Lời giải câu 117 Trang 47 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 117 Trang 47 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)